طلاق توافقی

فهرست مطالب

طلاق توافقی

طلاق توافقی نوعی از طلاق می‌باشد که در آن زن و شوهر یکدیگر برای طلاق توافق می‌کنند و مدارک لازم برای این جدایی شامل شناسنامه، کارت ملی طرفین و سند ازدواج بوده که مراحل، روند و شرایط آن عبارت است از این که زوجین باید ابتدا در سامانه تصمیم طلاق ثبت نام نمایند و سپس از طریق دفاتر خدمات قضایی به دادگاه خانوده دادخواست بدهند. وکلای عدالت علیان با بررسی پرونده و شرایط شما تمامی اطلاعات مورد نیاز در خصوص این نوع طلاق را برایتان شرح خواهند داد که ضمن تماس با ما از مشاوره‌‌های وکلای خبره بهره‌مند خواهید شد.

طلاق توافقی

شماره تماس موسسه وکلای عدالت علیان : 09192057820

شرایط طلاق توافقی

شرایط طلاق توافقی

به طور خلاصه جدایی توافقی به طلاقی گفته می‌شود که زوجين به هر علتی تمایل دارند با تفاهم از یکدیگرجدا شوند و هر توافقی که آن‌ها در خصوص مهريه، نفقه، جهیزيه، حضانت و ملاقات فرزند مد نظر داشته باشند از نظر دادگاه محترم و قابل قبول است. البته به شرطی امکان پذیر است که توافق در راستای مسائل مربوط به زوجیت ‌مانند مهریه یا نفقه، اجرت المثل و نفقه باشد. فرض کنید که زن و شوهر در آپارتمانی با هم شریکند، نحوه توافق آن‌ها در مورد استفاده یا فروش ملک مشترک ارتباطی به دادگاه ندارد. اگرچه که توافق مکتوب آن‌ها  میانشان در مورد اموال مشترک معتبر و در دادگاه دیگر قابلیت استناد دارد، اما در رای طلاق نوشته نخواهد شد.

رویه و شرایط طلاق توافقی گروه وکلای عدالت علیان چنین است که در بدو امر توافقات زن و شوهر از آن‌ها پرسیده می‌شود و سپس صورتجلسه شده و به امضا ایشان خواهد رسید و در ادامه به وکالت از زوجین رای دادگاه بر اساس توافق آن‌ها از دادگاه خانواده اخذ می‌شود. نکته قابل توجه این می‌باشد که با الکترونیکی شدن وکالت دادن به وکیل دادگستری امکان عدم حضور فیریکی در دفتر وکالت نیز وجود دارد.

 حکم مهریه در طلاق توافقی چیست؟

 حکم مهریه در طلاق توافقی چیست؟

مهریه در طلاق به صورت توافقی یکی از موارد مهم می‌باشد که حتماً باید در وقت جدایی توافقی درخصوص آن به آن آگاهی کامل داشته باشند و در مورد این موضوع تصمیم بگیرند و به توافق نهایی برسند.

مطابق قانون، مهریه در این نوع طلاق نیز می‌توانند، به شکل تمام توسط خانم دریافت شود و هم می‌توانند به صورت تمام بخشیده می‌شود یا حتی می‌تواند جزئی از آن پرداخته و جزئی از آن نیز بخشیده شود.

مشخص نمودن مهریه خانم در بخشنامه جدید طلاق توافقی با مسئولیت زوجین می‌باشد و قادرند هر توافقی برای مهریه انجام دهند. توصیه ما به آن‌ها این است که پیش از هر گونه توافق با همسر خود پیرامون مهریه باید به موسسه حقوقی وکلای عدالت علیان تماس بگیرید و از مشاوره تلفنی رایگان ما استفاده نمایید.

بیشتر بخوانید : بهترین وکیل طلاق توافقی در تهران

طلاق توافقی

شماره تماس موسسه وکلای عدالت علیان : 09192057820

هزینه طلاق توافقی چه مقدار است؟

هزینه طلاق توافقی چه مقدار است؟

هزینه‌های جدا شدن به صورت توافقی به طور معمول شامل مواردی چون هزینه ثبت دادخواست، هزینه مشاوره‌های خانواده در دادگاه هزینه آزمایش بارداری، هزینه طلاق در محضر و هزینه یا حق الوکاله وکیل است. با توجه به اینکه جدایی به صورت توافقی می‌باشد، هزینه دادرسی در صورتی که دادخواست از سوی هر دو نفر به دادگاه ارائه داده شود این میان آن‌ها تقسیم خواهد شد.

بعد از ثبت دادخواست و تعیین شعبه دادگاه، با توجه به اینکه داوری از جدایی توافقی حذف می‌شود و جای آن را مشاوره خانواده پر می‌کند، واحد مشاوره دادگاه نیز هزینه‌ای بابت حق مشاوره از زوجین دریافت خواهد کرد که این هزینه در شهرهای مختلف و مجتمع های خانواده متفاوت می‌باشد.

حق حضانت در طلاق با شرایط توافقی

در حین طلاق توافقی باید تکلیف حضانت فرزندان مشخص گردد. حضانت همه فرزندان تا سن ۷ سالگی با مادر و بعد از آن تا سن بلوغ با پدر می‌باشد. سن بلوغ برای دختر۹ سال و برای پسر۱۵ سال می‌باشد، از این رو:

 • چنانچه زوجین با یکدیگر و بدون وکالت نامه برای طلاق به صورت توافقی اقدام کنند، باید بر سر حضانت توافق نمایند که یا حضانت دائم با یکی از زوجین باشد و یا حضانت مطابق قانو میان زوجین تقسیم شود.
 • اگر زوجه با وکالت نامه طلاق به دادگاه مراجعه کند، باید حق تعیین حضانت فرزندان در وکالت نامه قید شود، در غیر این صورت حضانت مطابق قانون تا ۷ سال به مادر داده می‌شود.

در مورد نحوه ملاقات، دادگاه حدود ۲۴ تا ۴۸ ساعت در هفته برای شخصی که حضانت فرزند با او نیست در نظر می‌گیرد. چنانچه توافق دیگری در خصوص حضانت و یا توافق بین زوجین صورت گیرد، عرفا برای دادگاه محترم می‌باشد و رای بر اساس آن صادر خواهد گردید.

بیشتر بخوانید : بخشنامه جدید طلاق توافقی 1401

نقش وکیل در طلاق توافقی

نقش وکیل در طلاق توافقی

زوجینی که تصمیم جدایی از یکدیگر را دارند و در هر گروه تمامی حقوق مالی نظیر جهیزیه، حقوق غیرمالی، مهریه نظیر نفقه فرزند، حضانت فرزند مشترک توافق نموده‌اند، با کمک وکیل طلاق توافقی می‌توانند تمام مراتب طلاق توافق را در زمان کوتاه طی کنند.

شرط اساسی جدایی توافقی نظر گرفتن توافق زوجین می‌باشد. زوجین باید حتماً در در مورد کلیه موارد مربوط به رابطه زوجین نظیر حضانت فرزندان،  نفقه، مهریه و اجرت مثل و بعضی حقوق مالی و همچنین غیر مالی توافق داشته باشند تا بتوانند وکیل برای طلاق اقدام نمایند و با امضای توافقنامه طلاق توافقی و همچنین اعطای وکالت به وکیل دادگستری مراحل اداری را طی کنند.

طلاق توافقی

شماره تماس موسسه وکلای عدالت علیان : 09192057820

مراحل طلاق به صورت توافقی

مراحل طلاق به صورت توافقی

مراحل جدایی توافقی، در قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱تابع قواعد ویژه‌ای می‌باشد که آن را از سایر انواع طلاق مجزا خواهد کرد. مطابق این قانون، در تمامی موارد آن بجز طلاق توافقی، زوج باید توسط دادگاه به داوری ارجاع شوند. برای مثال در طلاق از طرف زن و طلاق از سمت مرد، زوجین به داوری ارجاع داده شده و دادگاه پس از بررسی نظر داوران رای صادر خواهد کرد.

بنابراین از آنجا که در جدایی توافقی، نیازی به مراجعه به داوری نمی باشد، می توان بیان کرد که مراحل طلاق به شکل توافقی به شرح زیر است:

 مراجعه به مرکز مشاوره خانواده بهزیستی برای طلاق توافقی

بنابر اعلام دادگستری استان تهران از آذر ماه ۹۷، ثبت دادخواست طلاق به صورت توافقی در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، صرفا با ارائه دادن گواهی عدم انصراف از طلاق که توسط مراکز مشاوره خانواده بهزیستی صادر شده است، امکان پذیر می باشد. زوجین، برای گرفتن نوبت مشاوره ابتدا باید در سامانه تصمیم طلاق ثبت نام کنند و سپس روز ، ساعت و مرکز مشاوره را در این سامانه انتخاب نمایند. لازم به ذکر است که عدم حضور هر یک از زوجین در مشاوره تبعاتی به همراه دارد.

بیشتر بخوانید : طلاق توافقی در دوران عقد

طلاق توافقی

شماره تماس موسسه وکلای عدالت علیان : 09192057820

ثبت دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

ثبت دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

بعد از  طی کردن جلساتمشاوره مشاوره  و صدور گواهی عدم انصراف از طلاق توسط یکی از این مراکز، زوجین یا وکیل آن‌ها می‌تواند با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، اقدام به ثبت دادخواست طلاق به صورت توافقی نمایند. بعد از ثبت دادخواست، دادخواست از طریق دفتر خدمات قضایی برای دادگاه مربوطه ارسال خواهد شد که توسط واحد ارجاع آن مجتمع قضایی به یکی از شعب ارسال می‌شود.

حضور در جلسه رسیدگی به طلاق توافقی و صدور رای

با وصول پرونده به شعبه مربوطه، آن شعبه اقدام به تعیین وقت جلسه رسیدگی طلاق نموده و این وقت رسیدگی به طرفین ابلاغ خواهد شد. در جلسه رسیدگی به جدایی توافقی، قاضی با بررسی نظر کارشناسان مشاوره و با در نظر گرفتن توافقات بین طرفین، اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش یا همان رای طلاق توافقی خواهد کرد.

حضور در دفترخانه طلاق و اجرای صیغه

بعد از صدور رای طلاق توافقی که گواهی عدم امکان سازش نام می‌گیرد، از آنجا که این طلاق با توافق بوده و معمولا هم زوجین با توافق، حق تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی خود را اسقاط می‌کنند، باید این گواهی را تا سه ماه از تاریخ صدور، به دفاتر ثبت طلاق ببرند و اجرای صیغه طلاق و ثبت آن را تقاضا نمایند. در این نوع از طلاق ، طرفین باید حتما در دفترخانه حاضر باشند تا جدایی به صورت رسمی ثبت گردد، به عبارتی عدم حضور یکی از طرفین در دفترخانه برای ثبت طلاق به صورت توافقی، مانع از انجام طلاق توافقی خواهد شد.

طلاق توافقی چقدر طول می‌کشد؟

طلاق توافقی چقدر طول می‌کشد؟

با توجه به تغییر شرایط طلاق به صورت توافقی از آذرماه سال ۹۷ تاکنون ۱۴۰۱  اگر زوجین تمایل داشته باشند  به شخصه و بدون وکیل مراحل مربوطه را انجام خواهند داد و در ابتدا هر دو یا یکی از آن‌ها باید به سامانه نوبت دهی طلاق (سامانه مداخله در طلاق – سامانه تصمیم) مراجعه نموده و با وارد کردن مشخصات یکی از مراکز غربالگری مشاوره در تهران را برگزیند.

مرکز غربالگری بعد از ثبت اطلاعات زوجین و علت طلاق، آن‌ها را به یکی از مراکز مشاوره زیر نظر بهزیستی استان تهران ارجاع خواهد داد. جلسات مشاوره در بازه زمانی حداقل ۴۵ روزه و در ۱ یا ۵ جلسه متغیر بوده و تعداد جلسات بستگی به شرایط زوجین و مرکز مشاوره انتخاب شده دارد. پس از دریافت گواهی عدم انصراف طلاق در صورت اصرار آن‌ها به جدایی، دادخواست در دفتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت شده و به دادگاه خانواده ارسال می‌شود.

بیشتر بخوانید : طلاق توافقی چقدر طول میکشد؟

طلاق توافقی

شماره تماس موسسه وکلای عدالت علیان : 09192057820

آیا طلاق به صورت توافقی در دوران بارداری امکان پذیر می‌باشد؟

آیا طلاق به صورت توافقی در دوران بارداری امکان پذیر می‌باشد؟

همانطور که در بخش‌های قبلی این مقاله گفته شد، یکی از مدارک مورد نیاز برای ثبت جدایی توافقی در شناسنامه، گواهی عدم بارداری زوجه می‌باشد که برای زنان غیریائسه الزامی است. حال سوالی که در این خصوص وجود دارد این است که آیا طلاق توافقی در دوران بارداری هم ممکن است یا خیر؟

باید گفت که حتی طلاق به شکل توافقی در دوران بارداری نیز ممکن است، مشروط بر این که در مورد فرزند موارد ذیر به طور کامل تعیین تکلیف گردد:

 • ابتدا باید در فرم توافق مربوط به طلاق، نحوه زایمان و شخصی که پرداخت هزینه‌های آن را بر عهده می گیرد، مشخص گردد.
 • حضانت فرزند و ضامن پرداخت نفقه و مقدار آن تعیین گردد.

مطابق قانون، حضانت فرزند تا سن ۷ سالگی با مادر می باشدو چنانچه پدر بخواهد حضانت فرزند را بعد از تولد برعهده بگیرد، باید در فرم تفاهم طلاق توافقی این موضوع قید گردد. همچنین اگر پدر در زمان تولد فرزند در قید حیات نباشد، نفقه فرزند به عهده جد پدری او می‌باشد.

مدارک لازم برای طلاق توافقی چیست؟

مدارک لازم برای طلاق توافقی چیست؟

 • ارائه عقدنامه یا رونوشت، شناسنامه و کارت ملی زوج و ثبت نام در سامانه ابلاغ الکترونیک
 • اگر کارت ملی را در دسترس ندارید ولی شماره ملی را بدانید برای دادخواست طلاق کافی است.
 • در صورت در دسترس نبودن عقدنامه می توانید به دفترخانه ای که ازدواج کرده‌اید مراجعه کرده و رونوشت دریافت کنید.
 • اگر زن یا شوهر وکالت در طلاق از دیگری دارند تنها ثبت نام وکیل وکالتنامه طلاق در ثنا کافی می‌باشد.
 • در صورت اختیار وکیل از سوی یکی از طرفین نیازی به حضور طرفی که وکیل دارد نیست.

در صورتی که تا قبل از صدور رای (گواهی عدم امکان سازش) هر کدام از زوجین توافق نامه ، وکالتنامه یا دادخواست را امضاء کرده باشند، در صورت پشیمانی رای طلاق توافقی صادر نخواهد شد. اما بعد از صدور رای طلاق تفاهمی بر طبق مواد ۳۵ و ۳۶ قانون حمایت خانواده اگر زوج (مرد) پشیمان گردد و به دفترخانه برای ثبت طلاق نیاید امکان ثبت طلاق وجود ندارد مگر این که زن از مرد در ضمن رای دادگاه یا به صورت وکالت در طلاق ( حق طلاق) وکالت در مراجعه به دفترخانه جهت ثبت طلاق داشته باشد.

طلاق توافقی

شماره تماس موسسه وکلای عدالت علیان : 09192057820

شیوه درخواست برای طلاق توافقی

شیوه درخواست برای طلاق توافقی

این روش تقریبا مانند نحوه درخواست برای انواع دیگر طلاق است، به عبارتی درخواست برای طلاق توافقی، مانند سایر انواع طلاق، مستلزم ثبت دادخواست از طریق دفاتر خدمات قضایی و پرداخت هزینه پیرامون دادرسی آن می باشد.

با این وجود، نحوه درخواست برای طلاق به صورت توافقی، دارای تفاوت هایی با نحوه درخواست برای انواع دیگر طلاق است. یکی از این تفاوت ها این می‌باشد که تا زمانی که زوجین، گواهی انصراف از طلاق صادر شده از سوی مراکز مشاور خانواده بهزیستی را دریافت نکرده باشند، دادخواست طلاق توافقی آن‌ها ثبت نشده و یا در صورت ثبت، به دادگاه ارجاع نخواهد شد.

تفاوت دیگر نحوه درخواست برای جدایی توافقی با سایر انواع طلاق این است که در درخواست طلاق با توافق طرفین، لزوما هر دو زوجین یا وکلای آن‌ها باید در دفتر خدمات قضایی حاضر شده و دادخواست خود را امضا نمایند، در حالی که در طلاق به درخواست زن یا طلاق به درخواست مرد به صورت جداگانه، صرفا طرفی که درخواست طلاق می دهد، در دفتر خدمات حاضر می‌شود و دادخواست طلاق را امضا می‌کند.

روند دادرسی طلاق توافقی در دادگاه

روند دادرسی طلاق توافقی در دادگاه

هر چند به علت اجباری شدن حضور زوجین در جلسات مشاوره خانواده و دریافت گواهی عدم انصراف از طلاق از سال ۹۷، روند رسیدگی به جدایی توافقی هم طولانی تر و وقت گیر تر شده است، اما در حال حاضر نیز در مقایسه با سایر دعاوی قضایی، روند رسیدگی به این طلاق از سرعت بیشتری برخوردار است.

این امر به این علت است که بر اساس رویه رسیدگی در دادگاه‌ها، رسیدگی به بعضی از پرونده‌های قضایی ، سریعتر و در وقت های دادرسی نزدیک تر انجام می‌شود. یکی از این پرونده‌ها، پرونده طلاق به شکل توافقی است. بنابراین با وجود افزایش حجم کاری قوه قضایه در سال‌های اخیر و طولانی تر شدن زمان دادرسی، هنوز هم دعوای این نوع طلاق نسبت به سایر انواع طلاق، با سرعت بیشتری رسیدگی می‌شود.

روند رسیدگی به طلاق به صورت توافقی، پس از اخذ گواهی عدم انصراف از طلاق و ثبت دادخواست و ارسال به شعبه دادگاه خانواده، به این صورت است که دادگاه با تشکیل یک جلسه دارسی، زوجین را جهت شنیدن آخرین توافقات به دادگاه دعوت می‌کنند. بعد از توافق زوجین در تمام مسائل مالی و غیر مالی و با تنظیم صورت جلسه دادگاه طبق این توافقات، دادگاه خانواده اقدام به صدور رای طلاق یا گواهی عدم امکان سازش می نماید.

نکات مهم در طلاق توافقی

نکات مهم در طلاق توافقی

 • امکان طلاق زن در حین عادت ماهانه یا نفاس وجود ندارد.
 • عده طلاق زن حامله تا زمان وضع حمل او می‌باشد.
 • در صورت عدم توافق زوجین در ارتباط با حضانت فرزند، مطابق قانون عمل می‌شود.
 • اولویت حضانت فرزند تا ۷ سالگی با مادر و پس از آن با پدر است.
 • پرداخت مهریه توسط زوج به زوجه با طلاق توافقی ساقط نشده بلکه به توافق زوجین بستگی خواهد داشت.
 • پرداخت نفقه به زوجه در زمان عده، وابسته به توافق زوجین می‌باشد.
 • پرداخت نفقه فرزندان طبق توافق بوده و در غیر اینصورت برعهده مرد می‌باشد.
 • جدایی توافقی در دوران نامزدی(بدون عقد نکاح دائم)، امکان پذیر نیست.
 • دختر و پسری که عقد دائم بینشان منعقد شده، حتی تا زمانی که زیر یک سقف نرفته اند، مطابق قانون زن و شوهر محسوب می‌شوند و دوران نامزدی تنها مشمول دختر و پسری می‌باشد که بدون عقد و برای آشنایی با هم در ارتباط هستند.
 • جدایی توافقی ایرانیان مقیم خارج از کشور، تنها در صورتی قابل ثبت می‌باشد در کنسولگری‌های ایران انجام شود که زوجین درخواست کتبی به کنسولگری ارائه نموده و مراحل تایید و صدور و اجرای رای طلاق توافقی توسط اشخاص صلاحیت دار کنسولگری انجام گردد.
 • چنانچه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور مربوط به جدایی توافقی را در مراجع ذی صلاح محل اقامت خویش پیگیری کنند،حکم صادره توسط این مراجع فقط در صورتی که توسط دادگاه ایران بررسی و تایید شود، قابل اجرا در ایران است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در این راستا می توانید با موسسه‌ی وکلای عدالت علیان تماس بگیرید تا ضمن مشاوره با وکلای خبره و کارشناسان کاربلد از راهنمایی‌های ما بهره‌مند شوید.

طلاق توافقی

شماره تماس موسسه وکلای عدالت علیان : 09192057820

راه های ارتباطی :

مقالات اخیر :

جمعی از وکلای مجرب پایه یک دادگستری با بیش از 10 سال سابقه وکالت حرفه‌ای با تخصص و تجربه در زمینه پرونده‌های مرتبط با کلیه دعاوی حقوقی، کیفری و خانواده، طلاق و… گرد هم آمده‌اند و آماده ارائه خدمات تخصصی اعم از مشاوره حقوقی و قبول وکالت در تهران، کرج و هموطنان خارج از کشور می‌باشند.