04-11-2022
مدارک لازم برای طلاق از طرف مرد

مدارک لازم برای طلاق از طرف مرد چیست؟

مدارک لازم برای طلاق از طرف مرد چیست؟ بر اساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی اختیار طلاق با مرد می‌باشد و مرد بدون نیاز به اثبات مسئله خاصی و […]
04-11-2022
حقوق زن در طلاق توفقی

حقوق زن در طلاق توافقی چیست؟

حقوق زن در طلاق توافقی چیست؟ در طلاق توافقی به عنوان یکی از انواع طلاق که در قانون تعیین شده است، لازم می‌باشد در خصوص حقوق […]